ਸੰਘ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ